Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 769
Lượt truy cập trong tuần: 4649
Lượt truy cập trong tháng: 35187
Lượt truy cập trong năm: 319519
Tổng số truy cập: 3004093

AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

UBND thị trấn Đông Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Ngày đăng 11/01/2023 | 15:30  | Lượt xem: 369

Sáng 11/01, UBND thị trấn Đông Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 

     Trong năm 2022, Ban CHQS thị trấn Đông Anh phối hợp cùng với Công an, các ban ngành, đoàn thể thường xuyên chủ động tham mưu kịp thời, đúng, trúng cho Đảng ủy, UBND thị trấn Đông Anh thực hiện tốt công tác QP-QSĐP đặc biệt là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND, công tác giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh, công tác huấn luyện dân quân và chính sách hậu phương quân đội góp phần lớn vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN của chính quyền và nhân dân thị trấn Đông Anh.

     Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100%; kết nạp dân quân mới, huấn luyện, đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đảm bảo; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban bảo vệ các sự kiện chính trị, trực bảo vệ cơ quan; phối hợp với các lực lượng tham gia tuần tra đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đúng kế hoạch; Tham mưu cho Đảng ủy, UBND tổ chức thành công cuộc Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện, đảm bảo tuyệt đối an toàn và được cấp trên đánh giá cao. Tổ chức tốt lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho đối tượng 4 mở rộng quân số tham gia là129 đồng chí.

      Công tác chính sách hậu phương quân đội được Cấp ủy Đảng  và chính quyền quán triệt, triển khai kịp thời đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách góp phần ổn định chính trị và an sinh xã hội tại cơ sở

     Hội nghị cũng đã triển khai chương trình kế hoạch công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2023 với những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện cho Nhân dân yên tâm lao động, sinh sống.

     

     Nhân dịp này UBND Thị trấn Đông Anh khen thưởng cho 18 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích trong công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.