Văn bản Thủ tục hành chính Văn bản Thủ tục hành chính

UBND thị trấn Đông Anh ban hành Thông báo số 159/TB-UBND ngày 24/8/2023

Ngày đăng 24/08/2023 | 04:26  | Lượt xem: 607
UBND thị trấn Đông Anh ban hành Thông báo số 159/TB-UBND ngày 24/8/2023 về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02...

UBND thị trấn Đông Anh ban hành Thông báo số 132/TB-UBND ngày 26/7/2023

Ngày đăng 27/07/2023 | 02:48  | Lượt xem: 409
Ngày 26/7/2023, UBND thị trấn Đông Anh ban hành Thông báo số 132/TB-UBND về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết liên thông điện tử 02 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06 trên địa bàn thị trấn Đông...

UBND thị trấn Đông Anh ban hành Thông báo số 121/TB-UBND

Ngày đăng 13/07/2023 | 09:00  | Lượt xem: 368
Ngày 12/7/2023, UBND thị trấn Đông Anh ban hành Thông báo số 121/TB-UBND về việc thực hiện cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC Xem thông báo tại đây

Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
3 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
4 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
5 Thông báo tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
6 Xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
7 Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội