Văn bản Thủ tục hành chính Văn bản Thủ tục hành chính

Quy trình nội bộ thị trấn Đông Anh năm 2022

Ngày đăng 16/05/2022 | 08:46  | Lượt xem: 133
Chi tiết xem tại đây

Thông báo công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn Đông Anh

Ngày đăng 27/10/2021 | 10:00  | Lượt xem: 110
Chi tiết xem tại đây ...

Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và triển khai cung ứng và dịch vụ thiết yếu cho người dân qua hệ thống bưu điện

Ngày đăng 28/07/2021 | 03:32  | Lượt xem: 167
Triển khai một số biện pháp tiếp nhận và kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa các cấp đề phòng chống dịch Covid - 19
Hiển thị 1 - 3 trong 6 kết quả.

Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
3 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
4 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
5 Thông báo tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
6 Xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội
7 Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân Xã Văn hóa - Xã hội