Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1112
Lượt truy cập trong tuần: 10205
Lượt truy cập trong tháng: 47500
Lượt truy cập trong năm: 550511
Tổng số truy cập: 3235085

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHO VAY HỖ TRỢ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ỦY THÁC QUA NHCSXH
Ngày đăng 29/03/2024 | 17:07  | Lượt xem: 150

CHO VAY HỖ TRỢ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ỦY THÁC QUA NHCSXH

(Theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND của HĐND và Kế hoạch Liên tịch số 24/KHLT-UBND-UBMTTQ của UBND TP và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội)

1. Đối tượng vay vốn

Hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong Quyết định phê duyệt danh sách thuộc diện hỗ trợ nhà ở do UBND cấp huyện phê duyệt và cung cấp cho NHCSXH.

Trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong Quyết định phê duyệt nhưng trong quá trình thực hiện đã thoát nghèo vẫn thuộc đối tượng vay vốn.

2. Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay được sử dụng để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.

3. Mức cho vay: Mức cho vay theo đề nghị của người vay, nhưng tối đa không vượt quá 50 triệu đồng/hộ.

4. Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay trong thời gian vay vốn là 3%/năm.

- Lãi suất nợ quá hạn: bằng 130% lãi suất khi cho vay (3,9%/năm).

Trong thời gian vay vốn, hộ gia đình vay vốn không phải trả lãi suất cho vay, lãi suất cho vay được UBND Thành phố hỗ trợ từ nguồn ngân sách TP.

5. Thời hạn cho vay: tối đa 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 05 năm đầu. Trong thời gian ân hạn, NHCSXH chưa thực hiện thu nợ gốc và lãi vay.

6. Phương thức cho vay

Thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội (Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).

7. Định kỳ hạn trả nợ gốc và lãi vốn vay

a) NHCSXH nơi cho vay và hộ vay thỏa thuận về số tiền và các kỳ hạn trả nợ gốc theo định kỳ ít nhất 01 năm/lần và định kỳ trả lãi hằng tháng.

b) Hộ vay thực hiện trả nợ gốc từ năm thứ 06. Mức trả nợ gốc mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay.

c) Hộ vay được trả nợ gốc trong thời gian ân hạn hoặc trả nợ gốc trước hạn nếu có nhu cầu.

 

(Cán bộ NHCSXH Huyện hướng dẫn các HĐT nhận ủy thác và  Tổ TK&VV về Chương trình cho vay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Hộ cận nghèo tại điểm giao dịch xã)

8. Hồ sơ, quy trình thủ tục cho vay

8.1. Hồ sơ vay vốn

a) Hồ sơ do người vay vốn lập:

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay theo mẫu số 01/TD-NHNTQĐP (mẫu đính kèm).

- Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ nếu có).

b) Hồ sơ do Tổ TK&VV lập:

- Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10C/TD)

- Danh sách tổ viên đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD)

c) Hồ sơ do NHCSXH nơi cho vay lập: Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

d) Hồ sơ do NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn cùng lập: Sổ vay vốn.

8.2. Quy trình cho vay

a) Người vay vốn viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay và Giấy ủy quyền (nếu có) gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Trường hợp người đứng tên vay vốn không trùng với tên người đại diện hộ gia đình trong Danh sách phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định của UBND cấp huyện thì trên Giấy đề nghị vay vốn phải được Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã nơi hộ vay cư trú xác nhận quan hệ của người vay và người có tên trong Danh sách là thành viên trong cùng 01 hộ.

b) Tại Tổ TK&VV

- Tổ TK&VV họp bình xét cho vay dưới sự giám sát, chứng kiến của Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố và người đại diện tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã. Trường hợp người vay vốn chưa là tổ viên Tổ TK&VV thì Tổ TK&VV tổ chức họp kết nạp bổ sung tổ viên.

- Lập danh sách tổ viên đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm bộ hồ sơ vay vốn của người vay vốn và Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10C/TD) trình UBND cấp xã xác nhận.

c) Tại UBND cấp xã

UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận trên Danh sách tổ viên đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) sau đó gửi Tổ TK&VV để gửi NHCSXH nơi cho vay.

Xác nhận của UBND cấp xã "hộ gia đình có tên trong Danh sách được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số… ngày ….của UBND huyện …..".

d) Tại NHCSXH nơi cho vay

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ bộ hồ sơ vay vốn, cán bộ tín dụng được phân công thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trình Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ tín dụng/Tổ trưởng Kế hoạch Nghiệp vụ kiểm soát để trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay xem xét, phê duyệt.

e) NHCSXH nơi cho vay thực hiện giải ngân vốn vay trực tiếp cho hộ vay vốn theo quy định hiện hành.

9. Kiểm tra sau cho vay

- Việc kiểm tra sau cho vay được tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã thực hiện theo quy định hiện hành.

- Sau khi hộ vay đã hoàn thành công trình xây dựng, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã liên hệ UBND cấp xã gửi NHCSXH nơi cho vay bản sao biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (theo mẫu tại Nghị định số 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng).

NHCSXH huyện Đông Anh