Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1047
Lượt truy cập trong tuần: 10174
Lượt truy cập trong tháng: 47469
Lượt truy cập trong năm: 550480
Tổng số truy cập: 3235054

 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 THỊ TRẤN ĐÔNG ANH QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Thời kỳ

1

Đ/c Nguyễn Hữu Ngọc

Chủ tịch UBND

10/1982 – 5/1987

2

Đ/c Nguyễn Đức Bộ

Chủ tịch UBND

5/1987 – 11/1989

3

Đ/c Cao Văn Chiển

Chủ tịch UBND

11/1989 – 10/1993

4

Đ/c Nguyễn Văn Xuyên

Q. Chủ tịch UBND

11/1993 – 10/1994

Chủ tịch UBND

11/1994 – 12/1999

5

Đ/c Trần Đức Chương

Chủ tịch UBND

12/1999 – 5/2004

6

Đ/c Nguyễn Quốc Khánh

Chủ tịch UBND

5/2004 – 5/2016

7

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch UBND

6/2016 – đến nay