Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 883
Lượt truy cập trong tuần: 13394
Lượt truy cập trong tháng: 44601
Lượt truy cập trong năm: 260636
Tổng số truy cập: 2945210

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 THỊ TRẤN ĐÔNG ANH QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Thời kỳ

1

Đ/c Lưu Quang Trại

Bí thư Đảng ủy

12/1982 – 11/1985

2

Đ/c Lê Trọng Mỹ

Bí thư Đảng ủy

11/1985 – 3/1987

3

Đ/c Nguyễn Quốc Bảo

Bí thư Đảng ủy

3/1987 – 6/1990

4

Đ/c Nguyễn Hữu Thử

Bí thư Đảng ủy

6/1990 – 7/1991

5

Đ/c Nguyễn Trung Tấn

Bí thư Đảng ủy

8/1991 – 9/1999

6

Đ/c Trịnh Văn Thu

Bí thư Đảng ủy

9/1999 – 9/2002

7

Đ/c Hoàng Văn Hoàn

Bí thư Đảng ủy

01/2003 – 9/2004

8

Đ/c Phạm Văn Hảo

Bí thư Đảng ủy

10/2004 – 10/2008

9

Đ/c Phạm Xuân Cương

Bí thư Đảng ủy

10/2008 – 12/2016

10

Đ/c Đặng Minh Thắng

Bí thư Đảng ủy

01/2017 – 09/11/2021

11

Đ/c Đỗ Xuân Trường

Bí thư Đảng ủy

10/11/2021 - đến nay