Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 926
Lượt truy cập trong tuần: 13433
Lượt truy cập trong tháng: 44640
Lượt truy cập trong năm: 260675
Tổng số truy cập: 2945249

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÔNG ANH QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Thời kỳ

1

Đ/c Nguyễn Trung Tấn

Chủ tịch HĐND

11/1994 – 11/1999

2

Đ/c Trịnh Văn Thu

Chủ tịch HĐND

12/1999 – 9/2002

3

Đ/c Hoàng Văn Hoàn

Chủ tịch HĐND

5/2004 – 9/2004

4

Đ/c Phạm Xuân Cương

Chủ tịch HĐND

10/2004 – 6/2006

5

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐND

01/2009 – 5/2011

6

Đ/c Phạm Xuân Cương

Chủ tịch HĐND

6/2011 – 3/2017

7

Đ/c Vũ Ngọc Huy

Chủ tịch HĐND

3/2017 – đến nay