Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 697
Lượt truy cập trong tuần: 13369
Lượt truy cập trong tháng: 44576
Lượt truy cập trong năm: 260611
Tổng số truy cập: 2945185

CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ KINH TẾ ĐÔ THỊ

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Anh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
Ngày đăng 15/03/2024 | 07:56  | Lượt xem: 37

Trong những năm qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã và đang đồng hành giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Với mạng lưới phủ rộng trên 24 xã, thị trấn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đông Anh thông qua hoạt động uỷ thác, ủy nhiệm cho 332 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tập trung nguồn lực đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách để phát huy được hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

 

Cán bộ tín dụng tuyên truyền các chính sách tín dụng của NHCSXH tại điểm giao dịch xã

Tính đến ngày 31/01/2024, phòng giao dịch NHCSXH huyện Đông Anh hiện đang triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 632 tỷ đồng với 12.725 hộ vay vốn, trong năm 2023 và tháng đầu năm 2024 đã giúp cho hơn 4.825 lượt đối tượng chính sách được thụ hưởng vốn tín dụng chính sách. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; hỗ trợ chi phí cho học sinh – sinh viên đang đi học; hỗ trợ người dân khu vực nông thôn xây dựng, sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc cung cấp nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho sản xuất và đời sống, đồng thời góp phần ngăn chặn tình trạng tín dụng đen trên địa bàn Huyện hiện nay, ngoài việc tăng cường công tác phối hợp với Cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách đang thực hiện cho vay tại các thôn, tổ dân phố thì NHCSXH huyện Đông Anh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện cho người dân tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đông Anh