Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 713
Lượt truy cập trong tuần: 4726
Lượt truy cập trong tháng: 35264
Lượt truy cập trong năm: 319596
Tổng số truy cập: 3004170

AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Thị trấn Đông Anh triển khai kế hoạch rà soát, xét duyệt chính trị đạo đức, khám sơ tuyển công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022
Ngày đăng 06/10/2021 | 15:15  | Lượt xem: 658

Ngày 01/10/2021, UBND thị trấn Đông Anh đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về rà soát, xét duyệt chính trị đạo đức, khám sơ tuyển công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022.

Năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Đông Anh tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số và quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật…

Đối tượng: Nam công dân đăng ký thường trú hoặc đang làm việc, học tập, công tác tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thị trấn Đông Anh trong độ tuổi gọi nhập ngũ, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, nghề nghiệp, đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật NVQS tại địa phương.

Tiêu chuẩn: Nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (sinh từ ngày 21/02/1997 đến ngày 15/02/2004); Công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (sinh từ ngày 21/02/1995 đến ngày 15/02/2004), có hộ khẩu thường trú, tạm trú đã được đăng ký NVQS tại thị trấn Đông Anh.

Công dân thực hiện NVQS: Chiều cao từ 1.57m trở lên; cân nặng 43kg trở lên; vòng ngực 75cm trở lên.

Công dân thực hiện nghĩa vụ CAND: Chiều cao 1.62m – 1.95m; cân nặng 47kg trở lên; vòng ngực 75cm trở lên.

Về thị lực (mắt): Chú ý khi rà soát các trường hợp cận, viễn, loạn thị ghi rõ chỉ số, mức độ trong biểu mẫu vào cột ghi chú.

Tim mạch, huyết áp: Các nội dung tim mạch, huyết áp, ngoại khoa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên bộ Bộ y tế và Bộ Quốc phòng.

Thời gian: Ngày 10/10/2021 là hạn cuối cùng đăng ký lịch họp xét duyệt của các TDP. Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 21/10/2021 các tổ dân phố tổ chức Hội nghị xét duyệt chính trị đạo đức. Thời  gian dự kiến họp Hội đồng NVQS chốt danh sách khám sơ tuyển: ngày 25 /10/2021. Thời gian dự kiến khám sơ tuyển: ngày 06 tháng 11 năm 2021.

Nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn thị trấn Đông Anh. Do đó, UBND thị trấn yêu cầu tất cả các thành viên Hội đồng NVQS và các ban ngành, đoàn thể và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS và Công an thị trấn thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch.

Ảnh minh họa